azizmahmudhüdayi


SİTENİN HAZIRLANMASINDA FAYDALANILAN KAYNAKLAR

1) Sefînet-ül-Evliyâ; c.2, s.372

2) Menâkıb-ı Azîz Mahmûd Hüdâyî

3) Semerât-ül-Fuâd; s.145

4) Şakâyik-ı Nu'mâniyye Zeyli (Atâî); s.760

5) Kutbü'l-Ârifîn Seyyid Azîz Mahmûd Hüdâyî, Hayâtı-Menâkıbı-Eserleri

6) Azîz Mahmûd Hüdâyî veCelvetiyye Tarîkatı

7) Silsilenâme-i Celvetî; s.82

8) Lemezât-ül-Hulviyye vr. 187 a

9) Tezâkîr-i Hüdâyî (Fâtih blm. 2572)

10) Külliyât-ı Hazret-i Hüdâyî

11) Hadîkat-ül-Cevâmi; c.2, s.195

12) Seyyid Azîz Mahmûd Hüdâyî, Ziver Tezveren

13) Diyânet İslâm Ansiklopedisi; c.4, s.338

14) DİNÎ ŞAHSİYETLER ETRAFINDA OLUŞAN ANLATITÜRLERİNİN TASNİF VE DERLENMESİ ÜZERİNEDÜŞÜNCELER: AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ ÖRNEĞİ

15) HÜDAYİNİN HİDAYET YOLU

16 ] Tasavvuf büyüklerinin kendi eserlerindeki küfür şirk akideleri

17 ) İslam Ansiklopedisi

Post a Comment

Daha yeni Daha eski