azizmahmudhüdayi
Kulluk makamı...


Bu zât buyuruyor ki; (Bu yolda son derece,
Allahü teâlâyı tanımaktır iyice. 

Bu da, Hak teâlâda “Fâni olmak” demektir,
Herkesten yüz çevirip, yalnız O’nu sevmektir. 

Varlığın, sırf Allah’a mahsus bulunduğunu,
Ondan başka her şeyin, fâni, yok olduğunu, 

Anlamak demektir ki, “Tasavvuf” işte budur,
Bunu böyle anlıyan, maksada kavuşmuştur. 

O, Rabbinden gayriyi unutmuştur, tanımaz,
Ne kadar uğraşsa da, bir şey hatırlıyamaz. 

Hattâ kendini bile hâtırlamaz, unutur,
Rabbinden başkasını bilmez ve sevmez olur. 

Zîra kalp hastalığı şöyledir ki, bir gönül,
Allahtan başkasına eylemiştir temâyül. 

Ârif’in kalbi ise, parlak ayna gibidir,
Her işi dîne uygun ve ahlâkı iyidir. 

Allah’ın her emrine uymak ve her ibadet,
Böyle olan kimseye kolay gelir begâyet. 

Kendisini beğenmek, ucb ve riyâ gibi,
Kötü huylar bulunmaz kendisinde tabii. 

Yapar o her işini, “Allah için”, ihlâsla,
Onda, günah ve haram işlemek olmaz aslâ. 

Çünki nefs, itmînana, îmana kavuşmuştur,
Önceden âsi iken, şimdi mutî olmuştur. 

Tasavvufun gayesi, işte buna varmaktır,
Herkesten yüz çevirip, Allah’a kul olmaktır 

“Kulluk makamı”dır ki, tasavvufta son makam,
Kul, ancak bu makamda kulluk yapabilir tam.) 

Bir gün de buyurdu ki, (Merhametli olunuz,
Mü’minlerin kalbini, neş’eyle doldurunuz. 

Hizmet için de olsa, kalp kırmayın hayatta,
Kimseyi incitmeyin, kâfir de olsa hattâ. 

Çünki o da Allah’ın bir kuludur nihayet,
Onlara da acıyıp etmelidir merhamet. 

Ayrıca çok sakının, hem kibir ve gururdan,
Zîra şeytan kibredip, kovulmuştu huzurdan. 

İblis ki, yüzbin sene yapmış idi ibadet,
Meleklerin hocası olmuştu en nihayet. 

Ona bırakılmıştı idaresi göklerin,
Ona gıpta ederdi, cümlesi meleklerin. 

Lâkin kibirlenince, kaybetti bu ni’meti,
Allah’ın huzurundan tard olundu ebedî. 

Çünki o, “Ben Âdem’den hayırlıyım” diyerek,
Ona secde etmedi, bir an kibirlenerek. 

Rahmetin gelmesine, vesiledir tevâzu,
Zîra yüksek dağlardan aşağıya akar su. 

Gül, ovada yetişir, su aşağı akar hep,
Mü’minin zînetidir tevâzu, hayâ, edep.) 

Post a Comment

Daha yeni Daha eski