azizmahmudhüdayi
Bursa kadısı idi...


“Hazreti Üftâde”yi tanıyan fakir biri,
Çok arzu ediyordu, bir kez hacca gitmeği. 

Çünki o, bu tâati istiyordu ihlâsla,
Lâkin gidemeyince, üzülürdü pek fazla. 

Bir yıl da, yine böyle hacca gidemeyince,
Üzülüp, hanımına şöyle dedi bir gece: 

(Bak hanım, gidemezsem gelecek sene dahî,
O zaman sokma beni, bu haneden içeri.) 

Birkaç gün kalmıştı ki, hac vaktine nihayet,
Yine gidemiyordu, mükedder oldu gayet. 

Çaresizlik içinde hazreti Üftâde’ye,
Yalvardı; “Bu hususta, yol göster bana” diye. 

Buyurdu; (Mehmed Dede, görür senin işini,)
O da gelip o zâta döküverdi içini. 

Fakire; (Yum gözünü) deyince Mehmed Dede,
Açtı ki, ikisi de bulunuyor Mekke’de. 

Fakir, “Mehmed Dede”nin, kerametiyle yine,
Haccı yapıp, bir anda avdet etti evine. 

Kapısını çalarak, dedi ki; (Bak ey hanım,
Bu sene haccı bana, nasib etti Allah’ım. 

Herkesten daha önce, dönüp geldim Kâ’beden,
Bak sana hediyeler getirdim o beldeden.) 

İnanmadı hanımı, dedi; (Üç gün içinde,
Hiç Hacca gidilir mi, yanlışlık var bu işte.) 

Ona böyle söyleyip, kilit vurdu kapıya,
Ertesi gün bu işi, arz eyledi kadıya 

Aziz Mahmud Hüdâyi, kadı idi o zaman,
Fakiri, huzuruna çağırdı O da heman. 

Geldiğinde sordu ki; (Nerdeydin üç gecedir,
Bak zevcen bunun için, senden şikayetçidir.) 

Dedi; (Kadı Efendi, hacca gittim ve geldim,
Bu babda, Mehmed Dede şahidimdir efendim.) 

Kadı, “Mehmet Dede”yi çağırdı mahkemeye,
Sual etti; “Bu babta, bildiğin nedir?” diye. 

O dahî hâdiseyi ayniyle edince arz,
Kadı, hayret içinde, düşündü bunu biraz. 

Dedi ki; (Hacca gitmek, sürerken haftalarca,
Üç gün içerisinde gidilir mi hiç hacca?) 

Mehmet Dede dedi ki; (Efendim, la’in şeytan,
Bir anda uzaklara gittiği mâlum şu an. 

Öyle “Veli zatlar” da, vardır ki bu dünyada,
Uzak mesafelere gidebilir bir anda.
Hem dahi o şeytan ki, Allah’ın düşmanıyken,
Bir anda uzaklara gitmesi kabil iken, 

Hem Allah dostu olan, evliyadan bir zâtın,
Bu harika işleri, neden mümkün olmasın?) 

Post a Comment

Daha yeni Daha eski