azizmahmudhüdayi

İrşad etti kulları... 

“Aziz Mahmud Hüdayi” hazreti Üftade’ye,
Hizmetle nail oldu, büyük istifadeye. 

Her emrini harfiyyen yerine getirerek,
Sair talebeye de, olmuştu güzel örnek. 

O “Allah adamı”na hizmet edip ihlâsla,
Aldı dualarını, herkesten daha fazla. 

Ona olan aşırı sevgi ve muhabbeti,
Ona bağlılığı ve tam bir teslimiyeti, 

Sayesinde en fazla, o kavuştu himmete,
Zira canü gönülden, koşuyordu hizmete. 

Üç senenin sonunda hocası da nihayet,
Yetiştiğini görüp, verdi mutlak icazet. 

Ve hemen gönderdi ki, onu “Sivrihisar”a,
İlim ve feyiz saçsın, orada insanlara. 

Aziz Mahmud Hüdayi, derhal “Peki” diyerek,
İrşad etti kulları, o beldeye giderek. 

Altı ay çalışınca, orada leyl-ü nehar,
Hocasının emriyle, “Bursa”ya geldi tekrar. 

Baktı büyük üstadı, Üftade hazretleri,
Gayetle zayıf düşmüş, bozulmuş sıhhatleri. 

“Doksan” yaşını aşmış idi ki bu büyük zat,
Onun her hizmetini “Hüdayi” gördü bizzat. 

Çok memnun oluyordu, hocası da haliyle,
Her gün dua ederdi, ona bütün kalbiyle. 

Bir gün de dua edip, buyurdu ki: (Evladım,
Sultanlar rikâbında yürüsün adım adım.)
Yani sen at üstünde giderken muradınca,
Sultan yaya olarak, gelsin senin ardınca. 

Hazreti Üftadenin hastalığı artarak,
O senenin sonunda, oldular vuslat-ı Hak. 

Bu büyük evliyanın vefatlarından sonra,
Aziz Mahmud Hüdayi, nûr saçtı insanlara. 

O ara Üsküdar’da bir yer satın alarak,
Dergâh inşa ettirdi, bir “Dershane” olarak. 

Talebeler her yerden demeyip uzak yakın,
Onun medresesine koştular akın akın. 

Zengin fakir, yaşlı genç, hatta devlet ricali,
Gelirdi o dergâha, her kesimden ahali. 

Devrin sultanları da, gösterip saygı edeb,
Bu “Allah adamı”ndan faydalanırlardı hep. 

Sultan birinci Ahmed ve üçüncü Murad Han,
Dördüncü Murat ile sultan ikinci Osman. 

Bu büyük evliyadan dua istemişlerdir,
Onu, “Gönül sultanı” olarak bilmişlerdir. 

Nice devlet adamı, vezirler, kumandanlar,
Onun sohbetlerine koşardı o zamanlar. 

Çok ilim adamları yetişti o dergâhta,
O yer “Kültür merkezi” haline geldi hatta.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski