azizmahmudhüdayi
Kimya ilmi...


Aziz Mahmud Hüdâyi zamanında bir kimse,
“Kimya ilmi”ne karşı, meraklıydı nedense 

Birinden işitti ki; “Aziz Mahmud Hüdayi”,
“Gayet iyi bilirmiş kimya ilmini dahi.” 

Hemence geldi o gün, bu zatın hanesine,
Bu babda merakını arz etti kendisine. 

Dedi: (Kimya ilminde, çokmuş maharetiniz,
İsterim bana dahi, bunu öğretesiniz.) 

Aziz Mahmud Hüdayi, onun geldiği saat,
Bir asmanın altında, ederdi istirahat. 

O asma ağacından, koparıp bir yaprağı,
Okudu üzerine, birtakım duaları. 

Gözünü o veliden ayırmıyordu o zat,
Ve “Ne okuyor” diye, dinliyordu pür dikkat. 

O kimse daha sonra, büyük hayret içinde,
Gördü ki “Altın” oldu, yaprak onun elinde. 

Bir şey anlamamıştı, rica etti: (Bunu siz,
Lütfen bir kere daha, tekrar eder misiniz?) 

Aziz Mahmud Hüdayi, bir daha tekrar etti,
Onun asıl maksadı, duayı öğrenmekti. 

Zira o titizlikle dikkat ederdi ki hep,
Yaprağa okuduğu o dua nedir acep? 

Yalnız onu öğrenmek maksadıyla o kişi,
Rica etti: (Bir daha, tekrar edin bu işi.) 

Üç defa tekrar etti, Aziz Mahmud Hüdayi,
Üçüncüde nihayet öğrendi o duayı. 

Dedi ki; (Çok kolaymış, duayı ezberledim,
Onu ben de okuyup, altın elde ederim.) 

Kopardı kendi dahi, asmadan bir yaprağı,
Okudu üzerine, öğrendiği duayı. 

“Altın olacak” diye, beklerken sevinç ile,
Gördü ki değişme yok, o yaprakta hiç bile. 

Çok üzüldü bu işi beceremediğine,
Asmadan başka yaprak, koparıp aldı yine. 

Ezberlemiş olduğu duayı okuyarak,
Bekledi ki “Altın”a tebdil olsun o yaprak. 

Lâkin dönmediğini görünce mahcub oldu,
Çok tekrar ettiyse de, asla yapamıyordu. 

Dedi; (Aynı duayı, okuyorum ben buna,
Acaba ne sebepten, çevrilmiyor altına?) 

Aziz Mahmud Hüdayi, buyurdu ki o zaman;
(Dönüşmez o duayı yüz defa da okusan. 

Zira bu iş sadece, olmuyor dua ile,
O kadar kolay değil, hiç uğraşma nafile. 

Önce alçak nefsini, terbiye etmelisin,
Ve onu her pislikten, tam temizlemelisin. 

Nefsi “Kimyâ” etmeden, bu ilme kavuşulmaz,
Nefis “altın” olmadan, bu yaprak altın olmaz.) 

Post a Comment

Daha yeni Daha eski