azizmahmudhüdayi
Yükselmek istiyordu... 


Zamanının büyüğü “Aziz Mahmud Hüdâyi”,
Keramet ehli olup, büyük evliya idi. 

O, binbeşyüz kırkbirde “Şereflikoçhisar”da,
Tevellüd ettiyse de, ömrü sürdü “Bursa”da. 

“Muhammed Üftâde”den feyiz alıp bir hayli,
Tasavvufta yetişip, oldu büyük bir velî. 

Sonradan Üsküdar’a yerleşen bu büyük zât,
İstanbul’un halkını, yıllarca etti irşat. 

Çok zekî olduğundan, okusaydı bir şeyi,
Anlayıp ezberlerdi hemen o mes’eleye. 

Tefsir ve hadis gibi, ilmin her branşında,
Büyük bir âlim oldu, O henüz genç yaşında. 

Hocası “Nâzırzâde” yetişmiş olduğunu,
Görüp, yardımcılığa, yanına aldı onu. 

Zâhirî ilimlerde, âlim oldu o fakat,
Tasavvuf ilmine de, ederdi çok iltifat. 

Muslihiddin Efendi” nâmında bir velînin,
Sohbetine giderek, feyizyâb oldu ilkin. 

Hocası Nâzırzâde gidince Edirne’ye,
Yirmisekiz yaşında, O da gitti o yere. 

Nâzırzâde, o yere vâsıl olduğunda ilk,
Kısa bir süre ile, yapmıştı müderrislik. 

Sonra, Kadı olarak gitti Şam ve Mısır’a,
“Aziz Mahmûd”u dahî, götürdü yanı sıra. 

Orada halvetiye büyüklerinden olan,
“Kerîmeddin” adında, ders aldı bir hocadan. 

Ve lâkin o bunlardan, tatmin olmuyordu pek,
O, bu yolda daha çok istiyordu yükselmek. 

Bir büyük arardı ki, “Kâmil” olsun o kişi,
Onun himmetleriyle, tamam olsun bu işi. 

Otuzüç yaşındayken, Aziz Mahmud nihayet,
Hocası Nâzirzâde, Bursa’ya etti avdet. 

Ferhadiye adında, bir ilim merkezine,
Gelerek, müderrislik yapıverdi üç sene. 

Lâkin bir müddet sonra, ölünce bu üstadı,
“Aziz Mahmud”, ta’yinen Bursa’ya oldu kadı. 

Bursa’da, senelerce kadılık yaptı, fakat,
O yine arıyordu, tasavvufta bir üstad. 

Bu kadılık işini, yaparken o böylece,
Okuyup yattığında, rüya gördü bir gece. 

“Cehennem”i gördü ki; şiddetle yanıyordu,
Ve azab görenlerden, birini tanıyordu. 

Korku ile uyanıp, sabah gitti işine,
O gün, “Garip bir dâvâ” ulaştı kendisine. 

Bu dâvânın sonunda, yapmadı hiç kadılık,
Zîra aradığını bulmuş idi O artık. 

“Hazreti Üftâde”yi bulmuştu bu sayede,
O büyük evliyadan, etti çok istifade.

KAYNAK :
Abdüllatif Uyan (Türkiye Gazetesi)

Post a Comment

Daha yeni Daha eski